Sl No NAME
1 Mahesh G
2 R Narayana Kurup
3 Akhil A S
4 Vishnu M
5 Seejit K S
6 Vishnu C S
7 Alex J B
8 Jomin George Kurian
9 Hafeez Mon H
10 Manu P
11 Akash S
12 Akhil Mohanan
13 Arun S
14 Ashish K Sathyan
15 Chinthu Mohan
16 Eugin P Mohanan
17 Freddy Joseph
18 Jishnu Raj R
19 John Kuriacose
20 Mohammed Ijas Subair
21 Mohammed Asif
22 Nikhil Mohan
23 Prabuth J Mohan
24 Ratish Kumar
25 Roshith S Rajan
26 Sajan Wilson
27 Sreejith S
28 Sudheesh Kumar
29 Varghese Mammen
30 PRAMOD S
31 ABI M.K
32 BIMAL ROY A
33 REEJAN PONNAPPAN
34 T.A.SREEJITH
35 SHYAM NARAYANAN
36 ABHIDEV V
37 SREEJITH M S
38 BIJO BABU
39 VIJITH KUMAR A
40 RAHUL K ASHOK
41 HARIKRISHNAN S
42 ALEX JAMES KOSHY
43 ANIL KUMAR KK
44 SIJO SAJI
45 VISHNU S
46 Varghese Mammen
47 LIJU SAMUEL
48 AJAY KRISHNA A
49 RAVI RAJ R
50 RAJESH V NAIR
51 SHYAM M
52 GOKUL KALADHARAN NAIR
53 VINAYAK V PILLAI
54 DINU KRISHNAN J R
55 SYAMLAL V
56 SUJITH MK
57 AKHIL R
58 GIBIN V ZACHARIAH
59 SHIJO THOMAS VARGHES