Sl No NAME
1 Bhasi Murukkumthara
2 Sanju Peter
3 Viswajith Vikram V
4 Nisam Shamsudhin
5 Rajesh Kumar Pookattil
6 Mohamed Nisai K.M
7 Chief Mark B, De Castro
8 C R Reghunath
9 Daniel Thomas
10 Hezekiah Onyekachi Darlington
11 Shadab Alam
12 Chandrashekharan Vennekkat
13 Noble T Thomas
14 Devendra Singh
15 Pedro Andrada Tabangcura Jr.
16 Anshul Handa
17 Rubin P Paul
18 Rajesh Ram S
19 Pradeesh S
20 Anurag Barthwal
21 Sarath Vasudev
22 Naveen D Souza
23 Nemast Khot
24 Sirosh Sajeev
25 Saju Jose Chakkalakkal
26 M Arun Dshausha
27 Shibu Thankachan
28 Nikhil Somasundaran Nair
29 Anand Alphonse
30 Nasir Khan
31 Srikanth Subramanian
32 Abdul Wahid Amjad
33 DHANESH K MANOHARAN
34 ANOOP VELAPPAN
35 ARUN ANANDAN
36 SARWAR ABBAS
37 SARATH CHANDRAN
38 JOE JOHN
39 ABEY K JACOB
40 J ARPUTHA UBALD RAJ
41 PRASAD AK
42 SHAMS TABREZ
43 Syed Imran Haider Abbas Shah
43 Amir Muhammad Khan